9th Executive Board (2018-2019)

9th Executive Board (2018-2019)

President: Mr. Santosh Lamichanne

General Secretary: Mr. Bimal Panthi

Treasurer: Mr. Kapur Dhakal

Members:

 • Ms. Anuja Thapa
 • Mr. Bishnu Khanal
 • Mr. Debendra Hari Subedi
 • Mr. Dinesh Khadka
 • Mr. Hari Ojha
 • Mr. Kamal Magar
 • Raju Chaudhary
 • Riwaj Adhikari
 • Sandesh Neupane
Advisory Board Members
 1. Dr. Rajesh Karki
 2. Dr. Krishna Bahadur Chaudhary
 3. Mr. Sameer Chhetry
 4. Mrs. Sita Acharya
 5. Mr. Gajendra Thapa
Sub-Committee

Sports Cordinator: Mr. Riwaj Adhikari

Cultural Cordinator: Mr Sandesh Neupane