4th Committee (2013-2014)

Executive Body

President: Mrs. Sita Acharya
General Secretary: Mr. Arjun Paudyal
Treasurer: Mr. Jib Lal Khanal
Memebers

  • Mrs. Anuja Karki
  • Mr. Gaynu Magar
  • Mr. Khem Adhikari
  • Mr. Krishna Kandel
  • Mrs. Mira Mahat
  • Mr. Nahakul Nepal
  • Dr. Rajesh Karki
  • Mr. Rameshwor Sapkota